(3. februar 2018): -Forsvarsdepartementet holdt et møte på embetsnivå med det russiske Forsvarsministeriet i Moskva den 2. februar. Det er første gang det er gjennomført møter på dette nivået siden 2013. Møtet har vært planlagt lenge, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Bakgrunnen er et gjensidig ønske om å utveksle informasjon om militær aktivitet og bidra til å unngå misforståelser.

-Fra norsk side har det vært gjort klart at det ikke er aktuelt å gjenoppta forsvarssamarbeidet med Russland som ble suspendert i 2014 på grunn av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina. Det har likevel stor verdi å utveksle informasjon og erfaring direkte for å bevare stabilitet i nord, går det frem av pressemeldingen.